Werk in de polder

Molenaar Ben zorgt onder andere voor bemaling van de sloten en onderhoud van de golfbaan. In de loop der jaren gaf hij al duizenden schoolkinderen en fietstoeristen een rondleiding door de molen.

Op het weiland voor de molen lopen in de zomermaanden de blaarkoppen van boer Theo Warmerdam. Theo heeft een melkveehouderij en een kaasmakerij. Hij maakt ondermeer de Boeren Leidse met Sleutels, een veelgeprezen streekproduct met de Europese ‘beschermde oorsprongsbenaming’ (BOB). Ook maakt hij overheerlijke roomboter en karnemelk. De familie Warmerdam boert al bijna honderd jaar in de Broek en Simontjespolder.

Van maart tot oktober zet veerman James voetgangers en fietsers over de Zijl.

De brandweer doet op deze foto een oefening ijsduiken in de sloot bij de molen. In de polder zijn soms ook blusoefeningen.