Stichting

De Stichting Broek- en Simontjespolder is opgericht op 24 juli 1997 door Pieter de Krom en Jan-Willem Leenhoff. In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen: “De Stichting heeft ten doel het behouden en beschermen van de Broek- en Simontjespolder, een ekologisch Oud-Hollands natuurmonument.”

Bestuur

Hansje Huson (voorzitter)
Bernard Nijssen (penningmeester)
Henk Schouten (secretaris)

Ingeschreven bij de Leidse Kamer van Koophandel onder nummer 41170060.